Tolmin, 27., 28., in 29. junij 2009

 


 

Prvi dan:

 

 

Drugi dan:

 

 

 

Tretji dan:

Trbovlje – Ljubljana – Kranjska gora – Vršič – dolina Trente – Tolmin

 

Oglej (Aquilea),

Gradež (Grado),

Sredipolje (Redipuglia)

 

Tolmin – Most na Soči – Baška grapa – Petrovo brdo - Bohinjska bistrica – Bled – Trojane - Trbovlje